FALSIFIKATSAMLINGEN

Ur strödda anteckningar från 25-årsjubileet citeras följande:

Föreningens falsifikatsamling omhuldas mycket af medlemmarna genom rikliga gåfvor, och då densamma utställdes vid den af Kungl. Generalstyrelsen år 1903 arrangerade postutställningen i det ny posthuset, vann den allmänt erkännande.

Som åskådningsmaterial torde densamma vara ovärderlig vid bedömande af ett omtvistad märkes äkthet.
Falsifikatsamlingen finnes uppsatt i ett prydligt album.

 Det var H.Lichtenstein, medlem nr.13 i föreningen, som skänkte föreningen en hel del falsifikat och som därmed påbörjade den nu mycket stora och förnämliga falsifikatsamlingen.
Lichtenstein var föreningens förste föreståndare för bytes- och cirkulationsverksamheten åren 1886 - 1888.

Här nedan finner du några albumblad med Fournier Falsimilmärken.