Hedersmedlemmar i StFF

 

Inför Föreningens 100års jubileum gjordes en framställan till Hans Majestät Konungen
om att få invälja Konungen till Förste Hedersledamot i föreningen.

Konungens beslut att tillmötesgå vårt önskamål, bekräftades av Lennart Ahrén,
Förste Hovmarskalk den 2 maj 1986.

Konung
Carl XVI Gustaf är
sedan 100-årsjubileet 1986 föreningens 
Förste Hedersledamot

 

 

 

Tidigare Hedersledamöter har varit:

 

År 1926 mottog H.K.H. Prins Gustaf Adolf kallelse som Förste Hedersledamot och han kvarstod i denna egenskap till sin död 1947.
Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf, hade redan som arvprins 1903 antagit kallelsen till Förste Hedersledamot i föreningen, och kvarstod även som landets konung i denna egenskap.År 1907 antog dåvarande Prinsen av Wales, sedemera Konung George V, som var en utomordentligt intresserad och kunnig filatelist, kallelsen som Förste Hedersledamot i föreningen. Han kvarstod i denna egenskap till sin död år 1936.

Han var som Prins av Wales president i Royal Philatelic Society. Han var även verksam som filatelistisk författare. Det var han som grundade de stora Kungliga frimärksamlingarna i Buckingham Palace.
 

 

År 1933 åtog sig den då nyblivne Presidenten i USA, Franklin Delano Roosevelt att bli en av Stockholms-föreningens Förste Hedersledamot och kvarstod i denna egenskap fram till sin död 1945.
 

Hans Lagerlöf har varit
Hedersledamot.